Xử lý lỗi không đọc được tiếng Việt

Nếu xem blog của mình thấy chữ bị loạn mã khó xem, mời các bạn tham khảo giải pháp ở link này :
Hỏi Đáp trên Forum Opera Việt Nam

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s